"Łowiec Polski" - numer 9/2017
Fundacja Ochrony Głuszca

Życiodajne miedze

Dziesięć tysięcy złotych dla koła łowieckiego, które wykaże się największym zaangażowaniem w ochronę środowiska rolniczego i jego bioróżnorodności! Ogłaszamy konkurs dla kół łowieckich, którego celem jest odtworzenie jednego z kluczowych elementów środowiska rolniczego, kształtującego jakość życia jego mieszkańców.

W porozumieniu z redakcją „Łowca Polskiego” Fundacja Ochrony Głuszca ogłasza nowy konkurs dla kół łowieckich. Do wygrania jest dziesięć tysięcy złotych. Otrzyma je koło łowieckie, które w czasie trwania naszego konkursu wykaże się największym zaangażowaniem w działania zmierzające do poprawy bioróżnorodności środowiska rolniczego. Zadanie konkursowe jest proste – chcąc ratować kuropatwy i inne gatunki zwierzyny drobnej, musimy ratować miedze śródpolne.

Kuropatwa jest gatunkiem spotykanym w naszych łowiskach coraz rzadziej. Przez ostatnie 50 lat sytuacja tych ptaków uległa drastycznemu pogorszeniu. Wbrew częstym zarzutom powodem coraz mniejszej liczebności populacji wcale nie jest fakt, że polujemy na kury tam, gdzie wciąż jest to możliwe. Paradoksalnie z punktu widzenia bezpieczeństwa gatunku jest to wręcz ostatnia deska ratunku. Myśliwi to jedyna grupa, której działania mogą odwrócić niekorzystny trend. Co więcej, ratując kuropatwy, ratujemy także wiele innych gatunków związanych ze środowiskiem rolnym.

Chcemy pobudzić zaangażowanie myśliwych i postawić pierwszy krok w kierunku odtworzenia dawnej różnorodności gatunkowej fauny i flory środowiska rolniczego, które pod wpływem zmian we współczesnym rolnictwie ulegają postępującej degradacji. Chcemy również naszym konkursem uzupełnić największy w Polsce program edukacji ekologicznej prowadzony przez PZŁ pod hasłem „Ożywić pola”, w którym otaczane opieką i odtwarzane są tzw. remizy śródpolne. Gęsta sieć miedz śródpolnych byłaby znakomitym uzupełnieniem tego rodzaju użytków ekologicznych.

Rozmiar ma znaczenie
Nie chodzi nam jednak o zwykłe miedze stanowiące ledwie widoczny pas roślin oddzielających poszczególne uprawy. Jesteśmy przy tym realistami – stworzenie trzymetrowej miedzy na wzór brytyjskiego „banku owadów” może okazać się wyzwaniem ponad nasze możliwości. Warto jednak pamiętać, że doświadczenia wskazują, iż im szersze są miedze, tym więcej dostarczać będą pokarmu i tym lepszą zapewniać będą ochronę przed drapieżnikami.

  Resztę artykułu przeczytasz w pełnym wydaniu "Łowca Polskiego"

 

Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone