Wydawca „Łowiec Polski” Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa
tel. 22 556 82 80, fax 22 556 82 99
Napisz do redakcji
www.lowiecpolski.pl


Paweł Gdula – redaktor naczelny

Paweł Bombik –  zastępca redaktora naczelnego

Bartosz Marzec – sekretarz redakcji


Zespół redakcyjny:
Paweł Bombik, Bogdan Bronowski, Ryszard Dzięciołowski, Marian Flis, Mirosław Głogowski, Jan Kiryjow, Sławomir Kiszkurno, Bartosz Marzec, Wacław Matysek, Andrzej Wierzbieniec, Tomasz Żyrek

Biuro polowań:
www.hunting.info.pl
tel. 22 556 82 80 wew. 14
Tomasz Żyrek - tomasz.zyrek@lowiec.pl
Jolanta Wurst
- jolanta.wurst@lowiec.pl

Biuro reklamy, sekretariat redakcji:
Marzanna Skrzypczak - reklamy@lowiec.pl
tel. 22 556 82 81

Prenumerata:
prenumerata@lowiec.pl
tel. 22 556 82 80 wew. 12

Ogłoszenia modułowe, drobne, nekrologi:
ogloszenia@lowiec.pl
tel. 22 556 82 80 wew. 18

Sklep „Jedność Łowiecka”:
www.jednosclowiecka.pl
tel. 22 871 14 24, 505 562 768 w godz. 8.00–16.00
sklep@jednosclowiecka.pl

Konto bankowe:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.   56 1600 1462 1833 4014 0000 0001

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz prawo nieodpłatnego publikowania listów. Redakcja zastrzega sobie również możliwość nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na własnych stronach internetowych.
Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń, listów i materiałów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.
Redakcja ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma (art. 36, pkt 4 Prawa prasowego) oraz interesem wydawnictwa.
Przedruki z miesięcznika „Łowiec Polski” dozwolone są wyłącznie za uprzednią zgodą wydawcy.
Ceny ogłoszeń:
Ogłoszenia drobne tekstowe – za jedno słowo 4,50 zł + 23% VAT.
Nekrologi – 10,00 zł za 1 cm² + 23% VAT.
Ogłoszenia modułowe – 11,50 zł za 1 cm² + 23% VAT.

Projekt i skład:
MiA Studio

Print management:
www.printcare.pl

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u